ilska.se

Bli fri från din ilska genom terapi

IlskaOm ilska.se!

Jag heter Magnus Renberg och driver ilska.se. Jag har specialiserat mig på att hjälpa människor som upplever svårigheter att hantera sin ilska. Förutom terapi och behandling erbjuder jag handledning utifrån behandlingsmetodik och klientbemötande samt personalprocesser. Jag erbjuder även olika föreläsningar och utbildningsinsatser för personal inom vård och omsorg.

Under respektive flik kan du läsa mer ingående om mina olika tjänster.


Magnus Renberg, Ilska.se

Lite om mig!

Jag har jobbat snart 20 år med behandling och terapi varav de senaste 3 åren i egen regi. Ett genomgående tema i mitt yrke är att jag har jobbat med svår problematik kopplat till aggression, utagerande och självskada. Jag har genom åren jobbat som samtalsterapeut och behandlar, handledare och kvalitetsutvecklare.

Jag har en 3 årig universitetsutbildning inom psykologi och min psykoterapiutbildning (Steg1) har en Kognitiv relationell inriktning. Jag läser just nu 4e terminen på en specialistutbildning (Steg2) inom KBT-Schematerapi.

Välkommen!