Välkommen

Varmt Välkommen till ilska.se

Hos mig får du hjälp att hantera din ilska. Jag hjälper klienter individuellt och i par utifrån både korta och längre terapier. Kolla på fliken psykoterapi samt fallexempel för att läsa mer om mina olika upplägg.

Ilska.se är en del av aktiebolaget www.frihetsverket.se som erbjuder tjänster inom psykoterapi, coaching, handledning, föreläsning och utbildning. Under respektive flik kan du läsa mer ingående om mina olika tjänster inom ilska.se.

Magnus Renberg ( Leg. Psykoterapeut), Ilska.se

Lite om mig!

Jag heter Magnus Renberg och driver ilska.se. Jag är född och uppvuxen i Norrland men flyttade söderut för drygt 20 år sen. Sedan dess har jag jobbat med människor i olika former och med olika sorters problematik. Ett genomgående tema i mitt yrke är att jag jobbat med svårare problematik där ofta aggression, utagerande och självskada varit en del av problembilden. Förutom psykoterapi erbjuder jag handledning utifrån behandlingsmetodik och klientbemötande samt olika personalprocesser. Jag erbjuder även föreläsningar och utbildningsinsatser för personal inom vård och omsorg.

Jag är legitimerad Psykoterapeut ( Steg 2) inom KBT med inriktning mot Schematerapi. Mina grundutbildningar är en kandidatexamen på Gbg U inom psykologi, med inriktning mot personal och arbetslivsfrågor samt en grundutbildning (Steg1) inom Kognitiv relationell psykoterapi. Utöver det har jag även en två årig utbildning inom Idrottsledarskap.

Tystnadsplikt

Jag har självklart tystnadsplikt för de klienter som jag behandlar. Jag för journal över det aktuella behandlingsarbetet vilket ska fungera som en trygghet och skydd gentemot dig som klient. Jag jobbar i egen regi och det är såklart bara jag som har tillgång till klienternas personuppgifter, berättelse, problematik, behandlingsupplägg osv. Det enda som övertrumfar tysnadsplikten är anmälningsplikten. Det kan tex handla om våld i hemmet och när man har en misstanke om att barn far illa. Då är jag som terapeut skyldig att orosanmäla till berörda socialtjänt som är skyldig att göra en bedömning av situationen..

Välkommen!