Handledning och Utbildning

Handledning, utbildning och föreläsning i hela Sverige!

Jag tar emot förfrågningar för handledning, utbildning och föreläsning inom hela Sverige. Tveka inte att höra av dig för ett personligt upplägg eller för övriga frågor. Nedan kan du läsa lite mer om det jag erbjuder.

Metod- och processhandledning

Jag erbjuder såväl process- som metodhandledning för personal inom vård och omsorg. Processhandledningen handlar om personalprocesser i arbetsgruppen. Exempelvis kan det handla om hur kollegor förhåller sig och påverkas sinsemellan inom arbetsgruppen eller hur en klient under omsorg påverkar arbetsgruppen på olika sätt.
När det handlar om aggression, utagerande och självskada är det ofta svårhanterliga psykologiska processer att hantera. Därför blir det naturligtvis viktigt med processhandledning i sådana miljöer för att upprätthålla en god personalhälsa och effektivt behandlingsresultat.

Metodhandledningen å andra sidan fokuserar på olika metoder för en klient under omsorg. Den handledning jag erbjuder vilar i huvudsak på en inlärnings- och schemateoretisk utgångspunkt. Detta innebär att handledningen utgår från såväl anknytningsteori och grundläggande känslomässiga behov/försummade behov såsom traditionella inlärningsprinciper utifrån beteendeanalyser.

Utbildning och föreläsning

Jag erbjuder utbildningar och föreläsningar utifrån behandlingsupplägg, metodik och bemötande. Mina utbildningar och föreläsningar vilar i huvudsak på KBT utifrån en inlärnings- och schemateoretisk utgångspunkt. Detta innebär att jag utgår från såväl anknytningsteori och grundläggande känslomässiga behov/försummade behov såsom traditionella inlärningsprinciper utifrån beteendeanalyser.

 

Min intention är att det ska finnas en bra balans mellan teori och praktik och att varje upplägg ska passa den specifika gruppens behov.