Fallexempel

 

Fallexempel 1

(Behandling ca 4-6 sessioner a 45min)

Kim lever tillsammans med sin partner och deras två barn. Kim känner sig inte lyssnad på och hamnar i återkommande konflikter med sin partner och sina barn.  Efter grälen känner sig Kim uppgiven och/eller förbannad och får dessutom skuldkänslor och känner sig dålig för att det ofta slutar med gräl. Grälen och skuldkänslorna har blivit en ond spiral och dessa situationer tar allt mer energi från Kim som har beslutat att söka terapi.

Behandlingsupplägg ca 4-6 sessioner a 45 min.

Inledningsvis går vi tillsammans lite historik kring Kims utvecklingshistoria för att skapa en djupare förståelse för problematiken som visar sig. Vi tittar också närmare på olika värderingar och ideal som kan tänkas gå emot varandra och skapa frustration i relationen och inom Kim.
I behandlingsupplägget kommer vi att titta närmare på vad beteendet som skapar problem fyller för funktion. Tillsammans gör vi beteendeanalyser som hjälper Kim att förstå beteendets olika komponenter.
Vidare kommer vi att jobba med tankarna för att öka förståelsen hur Kim tolkar, bearbetar och processar information, och i synnerhet när Kim triggas i dysfunktionella tankebanor. Genom en ökad förståelse för tankarnas påverkan så klarar Kim bättre av att bromsa förloppet i ”heta lägen”.

Parallellt får Kim hjälp med att tolka, förstå och reglera sina känslor. Genom utbildning och olika övningar förbättrar Kim sin förmåga att reglera och på ett sundare sätt förstå och uttrycka sina behov.

Ytterligare en del i behandlingen är att Kim gör olika beteendeexperimet och exponeringsövningar som beskrivs och utvärderas. Att praktiskt pröva är en viktig del för ny inlärning och är centralt inom KBT.

Fallexempel 2

(Behandling ca 10-15 sessioner a 45 min eller fler)

Billie växte upp i en familj där det utåt sett såg mycket bra ut. Dock var pappan mycket kritisk och nedvärderade mot Billie under hela hans uppväxt. Pappans dåliga humör gick ofta ut över Billie och de gånger Billie själv var frustrerad och behövde stöd att reglera sina känslor slutade det ofta med att han fick en utskällning. Mamman å andra sidan var undfallande och vågade inte konfrontera pappans dåliga bemötande. Hon fångade inte heller upp Billies känslor och behov så han blev väldigt känslomässigt ensam under sin uppväxt. Detta har påverkat Billie i stor utsträckning i livet. Billie har i perioder känt sig nedstämd och många av de relationer han/hon haft har inte fungerat optimalt. Billie är vanligtvis som de flesta andra men kan lätt bli förbannad när någon kritiserar honom/henne eller om han själv tycker något går dåligt i det han/hon har framför sig. Billie får ofta hastiga vredesutbrott så ”topplocket ryker”. Efteråt känner han/hon sig dålig och får skamkänslor då han igentligen inte vill bete sig sådär. Billie känner sig maktlös och har därför bestämt sig att söka terapi.

Behandlingsupplägg

(ca 15 sessioner a 45 min eller fler).

Till skillnad från den behandlingsformen som beskrivs i fallexempel 1 så är fokus i denna behandling utifrån tidiga känslomässiga sår ( olika försummelser redan från första levnadsåret och framåt) som på sikt behöver läkas för att minska det aktuella lidandet och problemen. I behandlingsarbetet kommer komponenter som nämns i fallexempel 1 att användas men denna behandlingsform innehåller betydligt mer metoder och fokuserar även mycket på terapialliansen. I denna form tillämpar man exempelvis olika typer av visualiseringsövningar, stolsövningar för att differentiera ut olika sidor inom oss och för att läka olika tidiga känslomässiga sår som skapar känslomässigt lidande och problem.