Litteraturtips


Självhjälpsbok!

Lev som du vill och inte som du lärt dig!

https://www.adlibris.com/se/bok/lev-som-du-vill-och-inte-som-du-lart-dig-9789127121096

Facklitteratur!

Beteendes ABC!

https://www.adlibris.com/se/bok/beteendets-abc-en-introduktion-till-behavioristisk-psykoterapi-9789144079592

Schematerapi-En klinikers handbok och en terapiberättelse!

https://www.adlibris.com/se/bok/schematerapi-en-klinikers-handbok-en-terapiberattelse-9789127147416

Kärlekens roll!

https://www.adlibris.com/se/bok/karlekens-roll-hur-kanslomassig-narhet-formar-spadbarnets-hjarna-9789187207495

Affekter, affektiv kommunikation och anknytningsmönster!

https://www.adlibris.com/se/bok/affekter-affektiv-kommunikation-och-anknytningsmonster-ett-bio-psyko-socialt-perspektiv-9789144074429

Utvecklingspsykologi

https://www.adlibris.com/se/bok/utvecklingspsykologi-9789127826977